Verktøy Boks

Verktøy boksen har 3 muligheter. 

Den kan gi nytt liv.

Tar liv.

Gir ekstra helse.

Rullere mellom alle alternativene.